Aanpak Stikstof

Te veel stikstofneerslag in de natuur is schadelijk voor verschillende planten en dieren. Omdat een groot deel van de totale stikstofneerslag uit de landbouw komt, werkt het kabinet aan maatregelen om de stikstofneerslag die deze sector veroorzaakt, te verminderen.

Bij landbouw wordt stikstof met name uitgestoten in de vorm van ammoniak: een kleurloos gas. Dit gas komt vrij wanneer urine in contact komt met dierlijke mest. Ook komt ammoniak vrij bij het bemesten van het land.

Maatregelen

Met een pakket maatregelen werkt het kabinet toe naar een duurzame oplossing van de stikstofproblematiek binnen de landbouwsector. De stappen die jij als agrariër kan zetten om stikstofreductie mogelijk te maken zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.Voor elke situatie zijn verschillende regelingen en instrumenten beschikbaar die hieraan kunnen bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan de subsidie voor innovatie en verduurzaming stallen en het omschakelprogramma duurzame landbouw.

In oktober 2020 heeft LNV een webinar georganiseerd waarin de relatie tussen stikstof en landbouw wordt besproken. Dit is in zijn geheel terug te kijken in de volgende video.

Stikstof en landbouw