Economisch Herstelfonds

Maak uw landbouwbedrijf economisch sterker na de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) kunt u investeren in de toekomst van uw bedrijf. Of u werkt in samenwerkingsverband aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector.

Deze regeling is sinds 14 februari 2022 gesloten.

Voor wie?

- Alle landbouwers die hinder hebben ondervonden van de uitbraalk van COVID-19 virus.

- Agrariërs die hun bedrijf duurzamer willen maken. Let op: Jonge landbouwers kunnen een extra percentage subsidie krijgen.

- Agrariërs die samen met anderen een idee willen uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector. Of in een gebied samen willen werken aan de klimaatdoelen of het verbeteren van de biodiversiteit.

Aanvragen

Het EHF is opengesteld van 20 december 2021 t/m 14 februari 2022.

Het  is een Europees steunfonds voor landbouwers. Nederland krijgt een budget van € 52,4 miljoen. Dit is voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van het coronavirus.

Voorwaarden

De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. Dit is een voorwaarde voor het gebruiken van het budget uit het fonds. Daarom hebben wij het bij deze regeling over groen-economisch herstel. Deze regeling bestaat uit de subsidies Investeren in groen-economisch herstel en Samenwerken aan groen-economisch herstel.