Sabe Adviesvouchers

Wil je weten hoe je jouw bedrijf kan verduurzamen? En kan je daar (onafhankelijk) advies bij gebruiken? Via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) is een voucher aan te vragen voor bedrijfsadvies op maat over het verduurzamen van je bedrijf.

Advies kan worden aangevraagd over:

Kringlooplandbouw

  • (stikstof)emissie
  • hergebruik nutriĆ«nten
  • gezonde bodem
  • water en teeltsystemen
  • weerbare teeltsystemen en gewasbescherming
  • circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen

Natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw en duurzaam ondernemen

  • persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en zijn bedrijf
  • horizontale samenwerking
  • bedrijfsopvolging
  • verdienvermogen

Melkveehouder Hendrik Spiker legt uit waarom een adviseur voor hem van toegevoegde waarde is.

Looptijd

De adviesvouchers kunnen van 31 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021 worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bedrijfsadvies kan alleen aangevraagd worden over de bovenstaande onderwerpen en moet gedaan worden door een onafhankelijk adviseur die geregistreerd staat in het BAS-register.

LNV organiseerde 10 november 2020 een Webinar over de Sabe-regeling. In dit Webinar komen de meest relevante onderwerpen uitgebreid aan bod.

Terugkijken | LNV-webinar SABE-regeling