Subsidiemodules verduurzaming stallen (Sbv)

Wil jij investeringen doen die de uitstoot van vervuilende stoffen uit stallen verminderen? Dan is het van belang dat de uitstoot integraal en bij de bron wordt aangepakt. Deze regeling is bedoeld voor onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe technieken en investeren in bewezen technieken die bijdragen aan integrale en brongerichte vermindering van emissies.

Voor wie?

  • De Sbv is voor veehouders die hun bestaande stal emissiearm willen maken, of een nieuwe emissiearme stal willen bouwen
  • Per openstelling wordt bekeken welke veehouderijsectoren op dat moment deel kunnen nemen
  • In de toekomst kunnen diersectoren worden toegevoegd

Looptijd

Tot 2024 worden de beide subsidiemodules minimaal éénmaal per jaar opengesteld. De regelingen kunnen daarna nog worden verlengd voor een periode van 5 jaar. In totaal is er €172 miljoen beschikbaar.

Webinar

Met de subsidie onderzoek en ontwikkel je technieken om emissies in stalsystemen brongericht en integraal te verminderen. Het verminderen van emissies moet op een diervriendelijke en brandveilige wijze gerealiseerd worden. Dat kan een installatie of machine zijn of een managementmaatregel. Het doel van de regeling is om agrariërs (financieel) te ondersteunen bij het omschakelen naar toekomstbestendige landbouw. Op 16 november 2021 is een webinar georganiseerd waarin veel praktische tips en suggesties werden gegeven.

Webinar voorlichting innovaties voor stalsystemen