Het nieuwe GLB

We hebben in Nederland grote uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en milieu. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) richt zich op deze uitdagingen. Het GLB wil boeren belonen die naast het produceren van voedsel ook aandacht hebben voor de natuur en milieu.

Melkveehouder Joke geeft in deze video aan waarom samenwerking tussen natuur en landbouw wat haat betreft vaker en intensiever mag. "Ik denk persoonlijk, dat daar meer uit te halen is."

Voor wie?

  • Agrariërs die een hectarepremie willen ontvangen
  • Agrariërs die met eco-activiteiten willen starten en daarvoor een eco-premie willen ontvangen
  • Agrariërs die samen met andere partijen willen samenwerken om lokale, regionale uitdagingen op te pakken of kennis willen opdoen en delen.
  • Agrariërs die subsidie willen ontvangen voor duurzame investeringen

Het nieuwe GLB start in 2023 en gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Dat wil zeggen: er komen meer subsidies beschikbaar voor kennisontwikkeling, samenwerking, innovatie, natuur- en landschapsbeheer en de nieuwe eco-regeling. Iedere agrariër met landbouwgrond kan eco-activiteiten starten die goed zijn voor natuur en milieu en daarvoor een eco-premie ontvangen.

In onderstaande animatie wordt de werking van het nieuwe GLB uitgelegd.