30 april Groeien naar morgen Webinar over het Omschakelprogramma

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Voor boeren en tuinders die omschakelen naar een duurzame manier van produceren, is de financiering vaak één van de belemmeringen. In dit webinar informeren we je over het Omschakelprogramma dat helpt met deze uitdaging.

Met het Omschakelprogramma stimuleert en ondersteunt  het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) agrarisch ondernemers bij het omschakelen naar een meer duurzame bedrijfsvoering.

Wat houdt het Omschakelprogramma in? Wat verstaan we onder het omschakelen naar toekomstbestendige landbouw? Wat voor soort financieringen verstrekt het pilot Investeringsfonds dat later in het voorjaar van 2021 wordt opengesteld? Waar begin ik als ik wil omschakelen met mijn bedrijf?

Wil je hier meer over weten? Meld je dan aan voor het Webinar op 30 april via onderstaand formulier.

Tijdens het Groeien naar morgen Webinar over het Omschakelprogramma vertellen Elselien Breman  (coördinator agro-economie bij LNV), Pieter Baars (manager strategie Nationaal Groenfonds) en melkveehouders Sanne en Christian Klein Koerkamp van Heerlijkheid Linde in gesprek met moderator Jessica van Spengen over omschakelen in de praktijk en de noodzaak van het Omschakelprogramma.

Het Webinar is live te volgen via een individuele link die je na aanmelding ontvangt. Bij aanmelding en tijdens het Webinar kan je vragen stellen.

Aanmelding Groeien naar morgen Webinar over het Omschakelprogramma

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw naam en contactgegevens voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor deelname aan ons webinar, het evt. voeren van benodigd contact hierover en het vervolgens per e-mail toesturen van een persoonlijke weblink voor deelname. Na afloop van deze webinar, sturen wij u per e-mail een evaluatieformulier.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw naam en contactgegevens, met uw toestemming, om uw aanmelding voor het webinar in behandeling te nemen, evt. contact daarover te voeren en om u een persoonlijke weblink toe te sturen waarmee u aan deze webinar kunt deelnemen. Deze toestemming kunt u op ieder moment intrekken door te mailen naar webinars@minlnv.nl. Om te weten hoe u de webinar heeft ervaren, en deze in de toekomst mogelijk te kunnen verbeteren, vernemen wij graag uw mening hierover. Hiertoe sturen wij u, na afloop van de webinar, een evaluatieformulier toe. Wij sturen u dit op basis van ons gerechtvaardigd belang. U bent volledig vrij om dit wel/niet in te vullen. Mocht u het evaluatieformulier niet willen ontvangen, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen aan webinars@minlnv.nl. Als u het evaluatieformulier invult verwerken wij uw reactie t.b.v. het verbeteren van volgende webinars.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om een uitnodiging met persoonlijke deelname en evaluatieformulier te sturen. Deze gegevens worden alleen binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verspreid. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw naam en contactgegevens worden na afloop van deze webinar gebruikt om u een evaluatieformulier toe te sturen. Indien u de betreffende evaluatie wel invult, wissen wij uw naam en contactgegevens op het moment dat wij de evaluatie hebben ontvangen om te borgen dat de resultaten van de evaluatie niet aan u kunnen worden gelinkt. Wanneer u de betreffende evaluatie niet invult, verwijderen wij uw naam en contactgegevens binnen 3 weken.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

In samenwerking met: