Over dit platform

Het platform kringlooplandbouw is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het doel van dit platform is om te laten zien op welke wijze boeren, tuinders en vissers in Nederland aan de slag zijn met kringlooplandbouw. Het weerspiegelt de verscheidenheid waarop ondernemers werken aan de omslag naar kringlooplandbouw. Het ministerie nodigt via dit platform en het Doe Mee Loket iedereen uit om zijn of haar ideeën en plannen met ons te delen.

Waarom dit platform?

Op dit platform laten we zien dat kringlooplandbouw meerdere verschijningsvormen kent. Innoveren, uitproberen en leren horen bij een omslag naar een nieuwe manier van werken. Kringlooplandbouw is geen one size fits all model, maar een manier van denken en werken waarbij we samen toewerken naar het optimaal omgaan met de beschikbare grondstoffen met respect voor mens, dier en natuur. Dan is het wel zo fijn dat we kunnen leren van de kennis van anderen, dat we samenwerken bij de ontwikkeling van nieuwe kennis en dat we trots zijn op onze gezamenlijke innovatiekracht en dit uitdragen bij de verkoop van onze producten en diensten.

Waarom deze verhalen?

Dit platform is een vervolg op het Doe Mee-Loket dat begin 2019 is geopend. We zijn begonnen met het optekenen van de verhalen van indieners, aangevuld met verhalen uit sectoren die we onderbelicht vonden. Met de plaatsing van deze verhalen spreekt het ministerie van LNV geen oordeel uit. Bent u bijvoorbeeld van mening dat bepaalde verhalen of invalshoeken onvoldoende aandacht krijgen dan horen wij dit graag via het contactformulier.

De opbouw van dit platform

Op dit platform vindt u vooral heel veel verhalen uit de praktijk onder 'initiatieven en inspiratie'. Deze kunt u met ons delen via het ' Doe Mee!-Loket'. Deze verhalen hebben wij thematisch geordend, dus zoekt u meer verhalen over een specifiek onderwerp kijk dan bij 'thema's'. Onder 'actueel' vindt u blogs van events, aankondigingen van events van ons en anderen en een overzicht van de verstuurde nieuwsbrieven. Mocht u ook een nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden. Daarnaast besteden wij extra aandacht aan 'energie in de regio'.

Agroloket

Heeft u een voorstel voor regeldrukvermindering of ervaart u belemmeringen bij voorgenomen innovatieve investeringen? Deze kunt u indienen bij het Agroloket.

Nieuws en beleid

Op de webpagina van het ministerie van LNV is al het andere nieuws en beleid terug te vinden, zoals brieven aan de Tweede Kamer en nieuwe rapporten. Daar is ook het archief met beleidsdocumenten.

Het team achter dit platform

Achter dit platform staat een enthousiast team. Het team neemt contact op na inzending via het Doe Mee!-Loket, houdt contact met collega's bij het ministerie, maakt verslagen van events, is aanspreekbaar voor ideeën en samenwerkingen en schrijft de verhalen voor op dit platform.

Micha Lubbers  - coördinator platform

Frank Heukels - community manager

Fokie Flapper - coördinator Doe Mee!-Loket