Over dit platform

Groeien naar morgen is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op dit platform inspireren boeren en tuinders elkaar om aan de slag te gaan met kringlooplandbouw en delen zij de uitdagingen waar ze tegenaan lopen. Ook vinden zij op dit platform mogelijkheden om daarin ondersteund te worden. De verhalen van de boeren en tuinders weerspiegelen de verscheidenheid waarop ondernemers werken aan de omslag naar kringlooplandbouw. 

Waarom dit platform?

Op dit platform laten we zien dat verduurzamen op heel veel manieren kan en dat heel veel boeren hier mee bezig zijn. Innoveren, uitproberen en leren horen bij een omslag naar een nieuwe manier van werken. Kringlooplandbouw is kwestie van one size fits all, maar een manier van denken en werken waarbij we samen groeien naar een optimale omgang met beschikbare grondstoffen, dieren en natuur. Dan is het wel zo fijn dat we kunnen leren van  anderen, samenwerken en nieuwe kennis ontwikkelen. En dat we trots worden en zijn op onze gezamenlijke innovatiekracht. 

De opbouw van dit platform

Op dit platform vind je vooral heel veel verhalen uit de praktijk. Onder 'Zij maken de omslag' vind je portretten en verhalen van agrariërs die werk maken van een duurzamer bedrijf.  We zoomen gedurende periodes in op thema's, zoals boeren met de natuur of samenwerken. En we leggen de link naar een aanbod van regelingen die een boer of tuinder kunnen helpen bepaalde stappen te zetten.

Nieuws en beleid

Op de webpagina van het ministerie van LNV is al het andere nieuws en beleid terug te vinden, zoals brieven aan de Tweede Kamer en nieuwe rapporten. Daar is ook het archief met beleidsdocumenten.

Ideeën?

Heb je ideeën? Of opmerkingen over wat je leest op deze site? Neem dan contact met ons op