Digitale eiwitten (37): De laatste, met Margot Bik en de Leerreis Nutriëntenkringloop

Op deze plaats keken wij tweewekelijks terug en vooruit op de ontwikkelingen op het Platform voor Kringlooplandbouw. Digitale eiwitten dus.

Beeld: ©Texelbol

Texelse bollen leveren geld op

Tegen de Texelse duinen aan bestiert kunstenares, zeebioloog en yogalerares Margot Bik haar bloembollenbedrijf Texelbol. Uit het stalletje aan de weg, haar webshop en haar regelmatige verschijning op verschillende plaatselijke markten houdt ze een mooie boterham over. Tijd om de volgende stap te zetten dus, alleen de gemeente moet nog worden overtuigd.

Leerreis Nutriëntenkringloop

Een wat zweverige naam voor een reeks praktische workshops die zijn gericht op het delen van kennis rond de nutriëntenkringloop, zoals deze op verschillende plekken wordt ontwikkeld. Centraal staat:

  1. Mestverwaarding, het maken van waardevolle producten
  2. Sluiten kringloop op regionaal niveau: verbinden van akker- en tuinbouw met de veehouderij.
  3. Gebruik van organische reststromen ter behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid

Kijk voor meer informatie en inschrijven op het eerste webinar, Webinars Nutriëntenleerreis - Introductie, dat gepland staat op 11 maart.

Het blijft bij 37 edities

Rest ons een afscheid. Deze rubriek, de tweewekelijkse opsomming van nieuws, actualiteiten en nieuwe verhalen op het platform, stopt. Nu we de nieuwsbrief meer op de actualiteit richten, vervalt de toegevoegde waarde van 'de eiwitten' zoals ze hier op de gang worden genoemd.

We blijven dus wel degelijk samenvatten, attenderenen signaleren, maar zetten daar voortaan de nieuwsbrief voor in. Aanmelden kan natuurlijk altijd!

Veel dank voor het lezen van 'de eiwitten'. Ze werden met zeer veel plezier gemaakt en zo worden ze ook herinnerd.

Goed weekend!