Proef met 'krachtvoerteelt' van start

Vanuit de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant is gestart met de eerste proef met het telen van eiwitrijke gewassen op eigen grond. Agrarische ondernemers Johan en Meriam Pennings uit Heeschwijk-Dinther gaan experimenteren met een mengteelt van zomertarwe en zomerveldbonen.

Beeld: ©Ministerie van LNV

Met de opbrengsten van de mengteelt wil Pennings de soja in het krachtvoer voor zijn brandrode runderen vervangen: "Bij het slagen van deze proef zal de interesse bij ondernemers in deze vorm van mengteelt, 'krachtvoerteelt', groter worden. De overheid pleit voor meer biodiversiteit, minder kunstmest gebruik, minder stikstof uitspoeling en kringlooplandbouw. Dat zit allemaal in dit project. Als er behoefte is aan informatie vanuit onderwijs, dan werken we hier graag aan mee.”

Lees voor het volledige bericht: https://www.agrifoodcapital.nl/nl/actualiteiten-verhalen/eerste-bijdrage-van-nieuwe-regeling-naar-krachtvoerteelt/

In een eerder gepubliceerd verhaal waren wij al eens op bezoek bij het vooruitstrevende koppel Meriam en Johan Pennings.