Resultaten transitie naar kringlooplandbouw afhankelijk van goede KPI's en financiële ondersteuning

Boeren en tuinders krijgen de komende tijd de beschikking over een set indicatoren waarmee de ondernemer zelf zijn bedrijf kan inrichten naar de principes van kringlooplandbouw. Daarnaast staat het verdienvermogen van de boer centraal.Dit staat in het tweede resultatenoverzicht van de LNV-visie ‘Waardevol en verbonden’, die minister Schouten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Beeld: ©WUR

Verdienvermogen en KPI's

Verdienvermogen is belangrijk, schrijft Minister Schouten in de rapportage: “Voor ondernemers die de omslag willen maken naar een vorm van landbouw die meerdere generaties houdbaar is, telt uiteindelijk de vraag of en hoe zij dit in bedrijfseconomisch opzicht voor elkaar kunnen krijgen.”

Aan de hand van kritische prestatie indicatoren (kpi’s) kunnen boeren zelf meten of zij op koers liggen voor wat betreft de doelstellingen op bijvoorbeeld klimaat, stikstof, bodemkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn. Zij kunnen op die manier ook bepalen welke aanpassingen, passend bij het bedrijf, nodig zijn om nog betere resultaten te realiseren.

Ondersteuning

Bij het omschakelen naar duurzame landbouw is het belangrijk dat ondernemers financiële ruimte krijgen voor investeringen in hun bedrijf. Speciaal daarvoor is het Omschakelprogramma duurzame landbouw opgezet. Later dit jaar start het Investeringsfonds Duurzame Landbouw via het Nationaal Groenfonds met een eerste pilot van 10 miljoen euro om agrarisch ondernemers die willen omschakelen naar een duurzaam bedrijfssysteem, financieel te ondersteunen.

Om ruimte te creëren voor experimenten, is Staatsbosbeheer vanaf 2018  gaan experimenteren om de overeenkomsten die het met (bestaande en nieuwe) pachters heeft natuurinclusiever te maken of hen op andere manieren te helpen bij een natuurinclusievere bedrijfsvoering. Dat kan door pachters via langduriger overeenkomsten meer zekerheid te geven en begeleiding te bieden, in ruil voor een bedrijfsvoering die meer rekening houdt met natuur, landschap en het vergroten van de biodiversiteit.