Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant beschikbaar

Ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw in Noord-Oost Brabant willen maken, kunnen aanspraak maken op de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant.

bodemisch food
Beeld: ©LNV

De subsidieregeling richt zich op 'innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen aan een duurzamere agrifoodsector.' Er is dit jaar € 450.000,- beschikbaar. Per initiatief is de bijdrage maximaal € 50.000,- waarmee een aanvrager tot maximaal 50% van de projectkosten mag financieren.

De nieuwe subsidie is bedoeld voor projecten die een verbetering opleveren voor het milieu of die een positieve impact hebben op de natuur, het landschap of maatschappelijke waarden in het gebied.

In aanmerking komen onder andere onderzoek naar vernieuwingen in teelten of technische innovaties voor bijvoorbeeld stalsystemen of mestverweking. Andere voorbeelden zijn de ontwikkeling van nieuwe gebieds- of marktconcepten en organisatievorming die bijdragen aan kringlooplandbouw.

De projectsubsidie is bestemd voor innovatieve activiteiten die zich onderscheiden van al lopende activiteiten in het kader van AgroProeftuin de Peel en waarin tenminste twee partijen, bijvoorbeeld agrarische ondernemingen en kennisinstellingen, samenwerken.

Meer informatie lees je in het bericht op de website van AgroProeftuin De Peel.