Minister Schouten tekent voor 'Biodivers boeren op Schiermonnikoog'

Ook op Schiermonnikoog moet stikstofreductie plaats gaan hebben. In plaats van één boer en bedrijf minder, besloten de zeven eilandboeren zélf met een plan te komen. Minister Schouten van LNV heeft dit plan tijdens een werkbezoek aan het eiland ondertekend.

Beeld: ©LNV

Het proces was niet altijd eenvoudig, onderkennen de betrokkenen. De samenwerking betrof vele partners. Naast de zeven boeren ook de rijksoverheid, lokale overheden en natuurorganisaties.

De boeren leveren gezamelijk 38% van hun koeien in. Om dat verlies aan inkomsten te compenseren, zijn ze een eigen zuivellijn begonnen. Dankzij de tien cent hogere melkprijs die daar uit komt, blijft het verdienmodel interessant.

Onderstaand een videoimpressie van het werkbezoek en de ondertekening van de plannen.