Inspiratiedag Duurzame Veehouderij tot nader order uitgesteld

De bijeenkomst op 25 januari gaat niet door. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld.

**Zoals je in de aankondiging hebt kunnen lezen willen wij als Ministerie een bijeenkomst organiseren waarin vooral praktijkvoorbeelden centraal staan. En praktijkvoorbeelden kun je het best ervaren als je elkaar ook kunt spreken en zien. Juist omdat we zoveel mogelijk mensen uit alle schakels in de keten bij elkaar willen brengen.

Wij hebben besloten dat een volledig digitale versie van de inspiratiedag duurzame veehouderij zich niet goed leent voor deze insteek. Om die reden zullen we de dag verplaatsen en zal er ook geen digitale bijeenkomst plaatsvinden op 25 januari. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld.**