Investeringsfonds Duurzame Landbouw financiert eerste bedrijf

Biologische melkveebedrijf Heerlijkheid Linde uit Overijssel is het eerste bedrijf dat haar aanvraag verwerkt ziet worden tot financiering door het Investeringsfonds Duurzame Landbouw.

Beeld: ©Natuurvlees

Het investeringsfonds financiert samen met ABN AMRO Bank de duurzame ontwikkeling van deze stadsboerderij. Daarmee biedt het agrarische ondernemers extra financiering om de transitie naar duurzame landbouw te kunnen maken. Zeventien agrarische bedrijven hebben inmiddels een aanvraag ingediend. In het fonds is ruimte voor zo’n 35 aanvragen.

Agrarische bedrijven die willen investeren in verduurzaming krijgen die plannen vaak niet gefinancierd vanwege het onzekere rendement van de investeringen op korte en lange termijn. Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw helpt deze ondernemers in de land-, akker- en tuinbouw met een aanvullende lening. Sinds de start van het fonds hebben inmiddels zeventien agrarische ondernemingen een aanvraag voor een financiering ingediend. In totaal is ruimte voor zo’n 30-35 projecten binnen het fonds, dus nieuwe aanvragen zijn nog steeds welkom.

Om in aanmerking te komen voor extra financiering van maximaal 400.000 euro, dient de ondernemer te voldoen aan een aantal voorwaarden. Meer over de regeling en voorwaarden vind je hier: Investeringsfonds Duurzame Landbouw - Nationaal Groenfonds