De cirkel is rond

In deze tweede aflevering gaat de Nationale Handelsmissie op bezoek bij boeren die pionier zijn op het gebied van kringlooplandbouw en de eindproducten daarvan weten te verwaarden in de korte keten. Drie veehouders vertellen het verhaal over de kringloop op hun bedrijf en hoe ze hun producten lokaal afzetten.