Veldleeuwerik: Met studiegroep werken aan verduurzaming

De Veldleeuwerik was een studiegroep waar verschillende telers samen sparren over het verduurzamen van hun bedrijven. De familie Biemond heeft zich dankzij deze studiegroep verdiept in het gebruiken van groenbemestermengels en het maximaal aanvoeren van organische stof op de percelen.