Kringlooplandbouw Texel – Nieuwe verdienmodellen met eiwit van eigen land

De zoektocht naar een verduurzaming van de landbouw is niet makkelijk en vereist een lange adem! Schapenboer Jan-Willem Bakker houdt zijn schapen op het oudste stukje van Texel. Zijn bedrijf verandert snel en hij wil graag een krachtvoeder van het eiland kunnen voeren. Akkerbouwer Klaas en Kees Lap telen veel verschillende gewassen en zijn niet bang om iets nieuws te proberen. Lukt het de beide bedrijven door samenwerking meer eiwit van eigen land te oogsten en is dit ook rendabel?