Met studiegroep Veldleeuwerik werken aan verduurzaming

De Veldleeuwerik was een studiegroep waar verschillende telers samen sparren over het verduurzamen van hun bedrijven. De familie Biemond heeft zich dankzij deze studiegroep verdiept in het gebruiken van groenbemestermengels en het maximaal aanvoeren van organische stof op de percelen.

Deze video is opgenomen voor de aankondiging over de verscherpte corona-maatregelen op 28 september 2020.