Het nieuwe GLB - Wat is het?

Animatie waarin de werking van het nieuwe GLB wordt toegelicht. De ecoregeling en het puntensysteem worden uitgelegd.