Sabe Demonstratiebedrijven en Bedrijfsplanvouchers

De Sabe-regeling (Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie) helpt agrariërs bij het verduurzamen van hun bedrijf, via vouchers of projectsubsidies.

Daarnaast wil de regeling ondernemers inspireren met mooie praktijkvoorbeelden. Vanaf maandag 1 november kan er subsidie worden aangevraagd voor drie onderdelen:

- projectsubsidies voor praktijknetwerken

- subsidie voor demonstratiebedrijven van duurzame landbouw

- subsidievouchers voor het laten opstellen van een bedrijfsplan (gericht op duurzame bedrijfsvoering) door een erkende onafhankelijke bedrijfsadviseur.

De laatste twee onderdelen (demonstratiebedrijven en bedrijfsplanvouchers) zijn nieuw en worden in dit LNV-webinar nader uitgelegd. 

Sabe Demonstratiebedrijven en Bedrijfsplanvouchers

De Sabe-regeling (Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie) helpt agrariërs bij het verduurzamen van hun bedrijf, via vouchers of projectsubsidies.

Daarnaast wil de regeling ondernemers inspireren met mooie praktijkvoorbeelden. Vanaf maandag 1 november kan er subsidie worden aangevraagd voor drie onderdelen:

- projectsubsidies voor praktijknetwerken

- subsidie voor demonstratiebedrijven van duurzame landbouw

- subsidievouchers voor het laten opstellen van een bedrijfsplan (gericht op duurzame bedrijfsvoering) door een erkende onafhankelijke bedrijfsadviseur.

De laatste twee onderdelen (demonstratiebedrijven en bedrijfsplanvouchers) zijn nieuw en worden in dit LNV-webinar nader uitgelegd.