Werkbezoek minister Schouten aan melkveehouders op Schiermonnikoog

Om de toekomst van alle melkveehouders te garanderen en de verruigging in Natura2000-gebied van het eiland tegen te gaan, bedachten zeven melkveehouders een oplossing die goed is voor boer en natuur. Met minder dieren biodivers boeren met aandacht voor kringlooplandbouw. Minder stikstof door minder dieren. Onder andere de productie van eigen kaas zorgt ervoor dat hun verdienmodel op peil blijft.

Minister Schouten bezocht de boeren op Schiermonnikoog, ondertekende de samenwerkingsovereenkomst - het project komt tot stand door samenwerking met overheden en partners - en sneed samen met de boeren de eerste kaas aan. 

Werkbezoek minister Schouten aan melkveehouders op Schiermonnikoog