Groeien naar morgen - Anco

Anco van der Bos is akkerbouwer in het Friese Holwerd. Samen met zijn vader Kees richt hij zich op het telen van pootaardappelen. “De grond is hier erg goed, dus we richten ons op kwaliteit. Op hoogwaardig pootgoed.” Volgens Anco klinkt dat eenvoudiger dan het is. “De productie is enorm gegroeid, we gaan de komende jaren tegen de grenzen aanlopen van wat de grond kan hebben. Daarom zijn we erg bezig met de bodem- en waterkwaliteit.” Om de grond gezond te houden, zoekt Anco de samenwerking met boeren uit de buurt. “In de toekomst wil ik van een 1-op-3 rotatie naar een 1-op-4 rotatie. Dat je iets vaker een rustgewas inbouwt, waardoor je een optimale bodem krijgt. Zodat we goeie poot-aardappelen kunnen blijven leveren. En een goeie boterham blijven verdienen. Daar draait het natuurlijk allemaal om.”