Zo werkt de eco-regeling

De eco-regeling is dé grote verandering in het nieuwe GLB, dat vanaf 2023 in gaat. Naast de hectarepremie, kan je als agrariërs een vergoeding ontvangen voor het uitvoeren van eco-activiteiten. Om mee te doen aan de eco-regeling, is het belangrijk om je tijdig te verdiepen in de mogelijkheden, en de invloed op je bedrijfsvoering.

Een vergoeding voor akkerranden, verlengde weidegang en meer

Agrariërs die zorgen voor het landschap en ecosysteemdiensten leveren, worden daarvoor vergoed. Zij kunnen kiezen uit een lijst met eco-activiteiten die positief bijdragen aan biodiversiteit, landschap, kwaliteit van water, lucht en bodem en het klimaat. Hoe meer eco-activiteiten je als boer onderneemt, hoe hoger de vergoeding.

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, of GLB, gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen.
En daarin bent u als agrariër dé onmisbare schakel.
Binnen het nieuwe GLB kunt u op vier manieren uw bedrijf verduurzamen.
Eén daarvan is de eco-regeling.
U krijgt de basispremie wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Daar bovenop kiest u eco-activiteiten.
Dat werkt zo:
Stel, u heeft in totaal 50 hectare land.
Dan is uw instapeis 250 punten.
Dit totaal verdelen we over 5 doelen.
En om die doelen te behalen, kiest u eco-activiteiten die passen bij uw bedrijf.
Eén activiteit kan bijdragen aan meerdere doelen.
Voor de gekozen activiteiten ontvangt u punten.
Haalt u voldoende punten én de drempelwaarde?
Dan ontvangt u daarvoor de eco-premie.
De hoogte daarvan berekent u zo:
U kunt brons, zilver of goud halen.
Voldoet u aan de drempelwaarde, dan ontvangt u de bijbehorende premie.
Met de gekozen ecoactiviteiten behaalt u de drempelwaarde voor Zilver.
Zo ontvangt u 5000 euro aan eco-premie.
Iedere regio kent eigen uitdagingen.
Daarom is de eco-regeling regionaal maatwerk.
Met de eco-regeling verduurzaamt u uw bedrijf op basis van uw eigen interesses.
En houdt u grip op de ontwikkeling van uw bedrijf en portemonnee.
Wilt u meer informatie over de eco-regeling?
Kijk dan op onze website.