Wat is het PAS?

PAS is een afkorting die staat voor Programma Aanpak Stikstof. Het doel van dit programma was om te zorgen voor minder stikstof en sterkere natuur.

Voor het uitvoeren van activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, moet een vergunning worden aangevraagd. Tot 29 mei 2019 was toestemming voor die vergunning gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof, maar op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS ongeldig verklaard. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof.