Documenten

132 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Wat is een warmte-koudeopslag?

  Een warmte-koudeopslag is een manier om energie in de vorm van water op te slaan in de bodem.

  Vraag en antwoord

 2. Wat is aardwarmte of geothermie?

  Aardwarmte is thermische energie uit de aarde. Hierbij wordt warmte benut dat zich tot 2,5 km onder de aardbodem in zand en ...

  Vraag en antwoord

 3. Wat is een vrijloopstal?

  Een vrijloopstal is een stal zonder ligboxen. Het lig- en stagedeelte is gecombineerd. De koeien hebben daarom meer ruimte in de ...

  Vraag en antwoord

 4. Wat is een kruidenrijk grasland?

  Kruidenrijk grasland is een grasland waarop een mix van kruiden en grassen staan. Deze mix bestaat uit minimaal vier soorten ...

  Vraag en antwoord

 5. Wat zijn bloemrijke akkerranden?

  Een bloemrijke akkerrand is een strook grond met bloemen en kruiden tussen een landbouwperceel en een daarnaast gelegen sloot om ...

  Vraag en antwoord

 6. Wat zijn bufferstroken of akkerranden?

  Een bufferstrook of akkerrand is een strook grond tussen een landbouwperceel en een daarnaast gelegen sloot om het water te ...

  Vraag en antwoord

 7. Wat is combinatieteelt?

  Combinatieteelt is een landbouwsysteem waarbij meerdere teelten op hetzelfde perceel worden gehouden.

  Vraag en antwoord

 8. Wat is argoforestry?

  Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij bomen en andere meerjarige houtige gewassen gecombineerd worden met akkerbouw, ...

  Vraag en antwoord

 9. Waarom mag er weinig dierlijke mest op het land worden gebruikt?

  Dierlijke mest mag volgens de Europese Nitraatrichtlijn en de Meststoffenwet gebruikt worden als meststof, maar tot de limiet van ...

  Vraag en antwoord

 10. Wat is emissie?

  Emissie is een ander woord voor uitstoot. Er wordt vaak gesproken over emissies in het kader van broeikasgassen zoals methaan, ...

  Vraag en antwoord