Wat is biogas?

Biogas is één van de alternatieven voor aardgas. Biogas bestaat uit methaan en kooldioxide. Biogas wordt gewonnen uit mest, gft-afval en rioolslib. Door dit te laten fermenteren komt het gas vrij. Het biogas wordt vervolgens bewerkt en gezuiverd.

Een prachtige praktijkcase is het verhaal over B-Four Agro. Deze pioniers in waterteelt verwerken hun eigen reststromen tot biogas.