Dieren - Varkens

De schakel in een lokale keten, of de korste weg naar een kringloop op het bedrijf. Het varken is veel en komt in allerlei rollen en varianten terug in deze reeks verhalen.