Tuinbouw

Misschien wel de meest veranderende vorm van landbouw, de komende twintig jaar. Of niet? In de (glas)tuinbouw volgen innovaties elkaar snel op, gedreven door onder andere schaalvergroting en besparingen op energiekosten. De transitie naar kringlooplandbouw is in deze sector zeer zichtbaar.