Innovatie

Je zou bijna kunnen zeggen dat er zonder innovatie, geen kringlooplandbouw mogelijk is. Deze verhalen gaan over de pioniers en de uitvinders binnen de sector. Zij, die nieuwe ideeën combineren met techniek en zo tot concepten komen die nog nooit eerder zijn vertoond.