Over Groeien naar morgen

Om de omschakeling naar toekomstbestendige landbouw te ondersteunen, heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de communicatielijn Groeien naar morgen ontwikkeld. Het doel van de communicatie is om agrariërs bekend te maken met het aanbod aan regelingen en ondersteuning rondom de verduurzaming van de bedrijfsvoering.

In een serie (video)portretten vertellen agrariërs over hun uitdagingen en de concrete stappen die zij zetten op weg naar toekomstbestendige landbouw. In de verschillende communicatie-uitingen wordt de verbinding gelegd met concreet handelingsperspectief, onder meer in de vorm van regelingen en andere ondersteuning die de Rijksoverheid biedt.

Wilt u gebruik maken van het communicatiemateriaal? Op deze pagina vindt u de centrale communicatieboodschap en een overzicht van het beeld- en videomateriaal.

Centrale communicatieboodschap Groeien naar morgen

Als agrariër en ondernemer wil je vooruit. Maar vaak heb je het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid of tussen bank en burger. Perspectief is nodig en dat vraagt om een investering in duurzame landbouw. Steeds meer agrariërs maken zich klaar voor de toekomst. Wil je ook de volgende stap voor je bedrijf zetten? Er is een uitgebreid aanbod aan regelingen en ondersteuning. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige landbouw.

Contact

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen via het contactformulier van het Platform Kringlooplandbouw.