In het nieuwe GLB werken boeren aan een biodivers landschap

Vanaf 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid in. Met de basispremie, de eco-regeling en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan je als agrariër steeds meer bijdragen aan de biodiversiteit op het boerenland en de kwaliteit van het landschap. In deze (onderstaande) infographic leggen we uit hoe deze instrumenten op elkaar aansluiten.

GLB infographic biodivers boeren 1
Beeld: ©LNV

Tot nu toe kennen we vooral de basispremie, ook wel hectarepremie genoemd, en de vergroening. Zo'n 11.000 boeren in Nederland doen mee aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, bijvoorbeeld met een beheerpakket voor boerenlandvogels. 

Vanaf 2023 komt daar een mogelijkheid bij, de eco-regeling. Per hectare kan je 60, 100 of 200 euro vergoeding ontvangen (brons, zilver, goud) op basis van de inspanning die je wilt leveren. Zo worden boeren vergoed voor het leveren van maatschappelijke diensten.

Welke opbouw zit er in deze regelingen?

  1. Als boer kan je de basispremie ontvangen als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zorgen er voor dat we in heel Europa een basiskwaliteit van de natuur wordt nagestreeft.
  2. Agrariërs die natuurinclusiever willen boeren en groenblauwe diensten leveren, worden daarvoor via de eco-regeling vergoed. Zij kunnen kiezen uit een lijst met eco-activiteiten die positief bijdragen aan biodiversiteit, landschap, kwaliteit van water, lucht en bodem en het klimaat.
  3. Via het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) beheren boeren specifieke leefgebieden voor planten- en diersoorten. Denk aan de boerenlandvogels. Door bijvoorbeeld later te maaien, of plasdrassen aan te leggen.

Het GLB biedt, met steun voor gebiedsprocessen, ook de mogelijkheid om in je omgeving bijvoorbeeld landschapselementen te planten of aan te leggen.

Deze instrumenten samen dragen bij een de zogenaamde groenblauwe architectuur. Dat zorgt voor betere leefgebieden voor planten en dieren en een goede waterkwa­liteit. Belangrijk voor het beschermen van weidevogels, vlinders en bijen, maar ook voor vissen en waterplanten. En voor een sterk ecosysteem, waarin ook komende generaties goed kunnen boeren. 

Beeld: ©LNV

Pieter werkt aan een biodivers landschap

Pieter van Leeuwen Boomkamp is akkerbouwer op zandgrond, in Nijkerk. Hij teelt 200 hectare met zetmeelaardappelen, suikerbieten, mais, graan, uien en een klein beetje gras. Iedere dag is hij bezig zijn bedrijf natuurinclusiever te maken.

“We zitten hier vol in de natuur en daar moet je een goede omgang mee hebben."

“We zitten hier vol in de natuur en daar moet je een goede omgang mee hebben. Grond is mijn beste vriend. Ik kies vaak voor natuurlijke hulpbronnen in de bedrijfsvoering. Daarvoor moet je misschien op korte termijn opbrengst durven inleveren wat op lange termijn dan weer naar je toe komt. Je moet anders naar dingen durven kijken. Bepaalde afhankelijkheid van middelen af durven bouwen.”