"Een boerenbedrijf is continu investeren in de toekomst"

Pieter van Leeuwen Boomkamp is akkerbouwer op zandgrond, in Nijkerk. Hij teelt 200 hectare met zetmeelaardappelen, suikerbieten, mais, graan, uien en een klein beetje gras. Iedere dag is hij bezig zijn bedrijf natuurinclusiever te maken.

Een weerbare bodem, minder middelen

“Ik boer zo biologisch mogelijk, maar het moet wel verantwoord zijn voor mijn bedrijf en inkomsten. We zitten hier vol in de natuur en daar moet je een goede omgang mee hebben. Grond is mijn beste vriend. Ik kies vaak voor natuurlijke hulpbronnen in de bedrijfsvoering. Daarvoor moet je misschien op korte termijn opbrengst durven inleveren wat op lange termijn dan weer naar je toe komt. Je moet anders naar dingen durven kijken. Bepaalde afhankelijkheid van middelen af durven bouwen.”

Beeld: ©LNV

“Ik kies vaak voor natuurlijke hulpbronnen. Daarvoor moet je op korte termijn durven inleveren, bepaalde afhankelijkheid van middelen af durven bouwen.”

Omdat hij te maken heeft met grote variaties in grond, probeert hij die met precisielandbouw zo goed mogelijk te benutten. “Ik heb de grondsoort in kaart gebracht met bodemscans, dus ik weet precies wat de grond waar nodig heeft.”

Met de natuur mee boeren

Hij gebruikt zoveel mogelijk natuurlijke mest op het land en alleen kunstmest als het echt niet anders kan. Ook probeert hij zo minimaal mogelijk loofdoodmiddelen te gebruiken en doseert hij de bodemherbiciden variabel. Het is landbouw op precisie niveau, precies genoeg spuiten voor een maximaal effect.

“Eigenlijk boer ik met de grond en de natuur mee. Van ’s ochtends 6 tot ’s avonds 11 ben ik met de natuur bezig. Bodemonderzoek, zelf groenbemester telen, bloemenstroken rond de uien, natuurlijke insectenbestrijding op gang houden en veel landschapselementen behouden zoals houtwallen. Dat geeft natuurlijke bescherming en bovendien een mooie landschap.”

"Bodemonderzoek, zelf groenbemester telen, bloemenstroken rond de uien, natuurlijke insectenbestrijding op gang houden en veel landschapselementen behouden zoals houtwallen."

Maar wat levert deze manier van boeren nu op?

Bewustwording, nieuwe kennis, een betere bodem en vergoedingen. “Een andere manier van werken is vaak ook simpelweg bewustwording. Grond is schaars en duur, maar je moet niet het gewas tot aan de slootkant zetten. Want als je daar bemest, spoelt het zo uit naar het slootwater. Je uitstoot gaat omhoog en het gewas heeft er niets aan.

Ik hou een strook vrij tussen het water, een akkerrand of een bloemenrand, daar krijg je trouwens ook subsidies voor. En die zijn best aardig. Zo heb je een natuurlijke buffer en kun je de mest beter benutten in het midden van het land. Als boer ben je een landschapsbeheerder.”

Wil je stappen zetten richting een gezonde, weerbare bodem en een biodivers landschap? Bekijk hoe onder andere de eco-regeling je daarbij kan helpen.