Bedrijfsovernamefonds

Wil je kort na de start of overname van een land- of tuinbouwbedrijf extra investeren om je bedrijf duurzamer te maken? Dan biedt het Bedrijfsovernamefonds kansen.

Voor wie?

Sta je op het punt een boerenbedrijf te starten of over te nemen? Dan kan je wel een steuntje in de rug gebruiken. Sinds 1 januari 2020 kan je via het Bedrijfsovernamefonds een Vermogensversterkend Krediet (VVK) aanvragen als je kort na de start of overname van een land- of tuinbouwbedrijf extra wil investeren om je bedrijf duurzamer te maken.

Het Vermogensversterkend Krediet (VVK) is een achtergestelde lening bedoeld voor:

  1. Startende boeren en tuinders. Je bent starter als je minder dan drie jaar een land- of tuinbouwbedrijf beheert.
  2. Boeren en tuinders die een bedrijf overnemen.

Veel land- of tuinbouwbedrijven zijn een maatschap of vof. Ouders beheren dan vaak samen met hun zoon of dochter het bedrijf. De overnemer is degene die het landbouwbedrijf helemaal overneemt. Het gaat hierbij om de eerste overname.

De jonge varkenshouder Tim van der Mark wil graag het bedrijf van zijn ouders overnemen. Hij legt uit hoe het Bedrijfsovernamefonds hier een rol in kan spelen.

Looptijd

De Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet (VVK) is per 1 januari 2020 geopend.

Aanvragen?

U vraagt het VVK aan via de Rabobank. Zij beoordeelt of u het VVK kunt aanvragen en regelt dit voor u. Maak hiervoor een afspraak op de website van de Rabobank.