Financiële regelingen

Als agrariër en ondernemer wil je vooruit. Maar vaak heb je het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid, of tussen bank en burger. Perspectief is nodig. Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die kringlooplandbouw handen en voeten geven. Wil je ook de volgende stap voor je bedrijf zetten? Er is een uitgebreid aanbod aan regelingen en ondersteuning. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige landbouw.

Wil je omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering? Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw kan je ondersteunen bij de financiering van de benodigde investeringen. Bekijk de mogelijkheden van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw via het Nationaal Groenfonds.

Wil je kort na de start of overname van een land- of tuinbouwbedrijf extra investeren om je bedrijf duurzamer te maken? Dan biedt het Bedrijfsovernamefonds kansen. Je kan een Vermogensversterkend Krediet (VVK) om je bedrijf duurzamer te maken.

Wil je verduurzamen? Bekijk de mogelijkheden van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland.