Ondersteuning

Als agrariër en ondernemer wil je vooruit. Maar vaak heb je het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid, of tussen bank en burger. Perspectief is nodig. Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die kringlooplandbouw handen en voeten geven. Wil je ook de volgende stap voor je bedrijf zetten? Er is een uitgebreid aanbod aan regelingen en ondersteuning. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige landbouw.

Wil je een kijkje achter de schermen van bijzondere korte keten-samenwerkingen in ons voedselsysteem? Lees het verslag van de Nationale Handelsmissie Korte Keten en reis in vier afleveringen door de twaalf provincies.

Wil je werken aan een betere bodem- en waterkwaliteit? Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een bottom-up aanpak, waarin boeren worden geïnspireerd, geïnformeerd en gefaciliteerd om op vrijwillige basis de juiste maatregelen te nemen voor schoon en voldoende grond- en oppervlaktewater en een betere bodem.