Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een bottom-up aanpak, waarin boeren worden geïnspireerd, geinformeerd en gefaciliteerd om op vrijwillige basis de juiste maatregelen te nemen voor schoon en voldoende grond- en oppervlaktewater en een betere bodem. Dit kan voor boeren en tuinders mogelijk ook een beter bedrijfsrendement opleveren door minder verliezen van mineralen, gewasbeschermingsmiddelen of door het voorkomen van verziltings-, droogte- of natschade.

Beeld: ©Boerderij Kloosterplaats

Boeren en tuinders nemen zelf het initiatief om projecten op te starten of deel te nemen aan bestaande projecten. In deze projecten wordt praktijkkennis, onderzoek en ervaring opgedaan binnen diverse sectoren, grondsoorten en thema’s als bodem, bemesting en verdroging en vernatting.

Deelnemers binnen projecten kunnen vaak een beroep doen op (gesubsidieerde) maatregelen om waterbeschikbaarheid, water- en bodemkwaliteit te verbeteren of kunnen advies ontvangen voor hun eigen bedrijf.

Voor wie?

Voor alle boeren en tuinders in alle sectoren.

De 33-jarige akkerbouwer Anco legt in deze video uit waarom hij 'proactief stuurt' en zo beter kan omgaan met wet- en regelgeving op zijn bedrijf.

Onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer vallen honderden projecten zoals:

Bodem Up

Waterwijs Boeren in Gelderland

Van Bodemkennis naar Bodemkunde

Met de Waterkaravaan van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer bezoeken we regelmatig bedrijven om kennis en ervaring rond de aanpak van waterbeschikbaarheid en water- en bodemkwaliteit uit te wisselen. Ga mee! Kijk hier voor een impressie.