Melkveebedrijf 't Maatkamp, Hans Vetketel (Koekange)

Een gangbaar melkveebedrijf dat zich concentreert op duurzaam ondernemen in combinatie met een goed verdienmodel. Hans Vetketel heeft al eens plaats moeten maken voor natuur- en industriële doeleinden en runt nu zijn bedrijf met 100 melkkoeien in Koekange.

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

Gangbare, duurzame bedrijfsvoering

Twee dagen in de week heeft Hans hulp van een stagiair en regelmatig wordt hij ondersteund door melkers. Het liefst is hij met de koeien bezig, maar als dit hand in hand kan gaan met natuurbeheer is dat mooi meegenomen. Het toepassen van magnesiumchloride in de mest en het inzaaien van kruidenrijk grasland zijn twee maatregelen die zijn bedrijf al veel voordelen hebben opgeleverd.   

De melkveehouderij van Hans is momenteel gangbaar en hij heeft nog geen ambitie om dit te wijzigen. Wel blijft hij kijken naar de mogelijkheden die er zijn, wat zich politiek afspeelt en wat hij zelf wil. “Daarbij is het soms ook net wat er op je pad komt.” Hans geeft aan een voorbeeld te willen zijn voor collega melkveehouders die willen verduurzamen, maar waarvoor biologisch een te grote stap is. “Een biologisch bedrijf vraagt om een andere manier van denken en hierdoor kan het soms een ‘ver van je bed’ verhaal zijn. Zelf vind ik het nu ook vooral leuk om te doen, bezig zijn met duurzame veehouderij. En daar gaat het uiteindelijk om: anders houd je het niet vol!”

"Eerder keek ik naar de melkprijs, maar zich nu focus ik op de kosten van mijn bedrijf. Zodat ik kan sturen op dat waar ik zelf invloed op heb."

Magnesiumchloride en kruidenrijk grasland

Door het gebruik van magnesiumchloride in de mestput is de lucht in de stal duidelijk frisser. Daarnaast geeft Hans aan dat de kwaliteit van de drijfmest nu beter is. “Je ziet dat het gras en de mais beter wortelt en daardoor ook beter groeit en weerbaarder is tegen verschillende weersomstandigheden.” Het organische stofgehalte gaat omhoog en de opbrengst is hoger.

Een andere maatregel, die meer tijd en energie kost, is het werken met kruidenrijk grasland. Een van de voordelen hiervan is dat hier geen kunstmest op gebruikt hoeft te worden, wat scheelt in de kosten. Daarnaast wordt het waterbergend vermogen van het land vergroot. Hans vertelt dat hij eerder keek naar de melkprijs, maar zich nu focust op de kosten van zijn bedrijf, zodat hij kan sturen op hetgeen waar hij zelf invloed op heeft.

Weidegang

De koeien gaan bij Hans steeds vroeger naar buiten: eerder maaide hij de eerste snede en deed de koeien daarna naar buiten. Dit jaar zijn ze al in februari naar buiten gegaan. “Het voordeel is dat de grasgroei meteen gestimuleerd wordt en sneller op gang komt. Na de beweiding bemest ik het maaiperceel en beweid ik verder op de kruidenrijke graslanden. Wanneer je de koeien meer gras van eigen grond kunt laten opnemen kun je je melk potentieel voor een lagere kostprijs leveren, omdat er minder externe kosten zijn. Duurzaam ondernemen weeg ik hier ook in mee maar dit moet wel hand in hand gaan met een verdienmodel.”

Kennis delen en begeleiding

In de ogen van Hans is het belangrijkste punt bij het aanpassen van een manier van werken het vervolgtraject. Wanneer iets niet gaat om de manier die je gewend was heb je begeleiding nodig. Hans overlegt met andere boeren via een ‘Weidegang’ appgroep over moeilijkheden die hij tegenkomt en staat ervoor open om collega melkveehouders maar ook studenten en beleidsmedewerkers te laten meekijken op zijn bedrijf. Hij wil zijn steentje bijdragen en zelf ook goed in de gaten houden welke ontwikkelingen er zijn.
 

Bij anderen kijken

Als tip zegt Hans dat je vooral bij anderen moet gaan kijken en dit ook moet blijven doen. “Kijk wat bij jou en jouw bedrijf past, kijk goed naar de kosten van je bedrijf en zorg dat je contacten hebt om te benaderen op momenten dat je vragen hebt of de maatregelen niet doen wat je had gewild.”

Maak kennis met dit demobedrijf

Meer weten over de duurzame maatregelen van de ‘t Maatkamp? Ga naar de website van dit bedrijf.

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.

  • Tabel Vetketel