Melkveehouderij Peter Oosterhof (Foxwolde)

Al 5 generaties lang worden er koeien gemolken op het bedrijf van Peter in Foxwolde. Vroeger werd dit werk uitgevoerd door boeren, vandaag de dag door een voedselproducerend natuurbeheerder, zoals Peter zichzelf gekscherend noemt. Samen met zijn vrouw Marieke, twee kinderen wonen en werken ze op het bedrijf in Noordoost-Drenthe.

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

In 2015 maakte Peter kennis met kringlooplandbouw-adviseur Peter Takens. Het advies om kruidenrijk grasland in te zaaien was voor de ondernemer een ware eye opener, waarna Peter zich aansloot bij studiegroep De Grazers. Een studiegroep met een grote focus op weidegang en excursies naar boeren die het anders deden zoals de familie Deinum.

"We moeten weer koeien fokken die van gras melk kunnen maken, de basis van een natuurlijke veehouderij. Dus ook met nog minder krachtvoer."

Eye-opener

“Aan het eind van de dag reed ik naar huis en kwam ik tot de conclusie dat óf ik, óf zij het bij het juiste eind hadden. En ik was er wel zeker van zij dat hadden, aangezien zij op biologische wijze, met veel plezier een goede boterham verdienen”, vertelt Peter. De hoeveelheid aardgas wat nodig is om kunstmest te maken baarde hem zorgen. En de hoeveelheid hulpstoffen die hij nodig had om de productie en gezondheid van de koeien en grasland te vergroten begon hem tegen te staan. Daarom is Peter in 2018 begonnen met de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering.

Een goed verdienmodel


Omdat Peter in 2012 zijn stal heeft uitgebreid, is een goed verdienmodel prioriteit nummer één op zijn bedrijf. Dat dit ook op een biologische manier kan laat Peter graag aan collega’s zien. Dit is een van de redenen dat hij demobedrijf is geworden. Hij wil laten zien aan geïnteresseerden hoe hij het doet, net zoals bijvoorbeeld de familie Deinum het hem ooit bij een excursie liet zien.

Minder input

De basis van zijn bedrijfsmodel ligt in het verminderen van input van buitenaf. Niet alleen zijn saldo verbeterde hierdoor, het zorgt ook nog eens voor een duurzamere bedrijfsvoering en meer werkplezier. “We hebben zonnepanelen die het bedrijf voorzien van alle nodige stroom. Het kruidenrijk grasland heeft ervoor gezorgd dat de kunstmest achterwege kan blijven, met ook een goede opbrengst. De bodem is gezonder geworden, waterberging is beter en de biodiversiteit neemt toe”, somt Peter op. Door 300 dagen te weiden, waarvan 200 dag en nacht, hoeft er minder gras machinaal opgehaald te worden, zijn er minder inkuilverliezen en wordt tegelijkertijd de uitstoot van ammoniak verlaagt.

Aanpassen

Om de omslag op het bedrijf te maken, zijn er veranderingen doorgevoerd op het bedrijf. Daardoor is Peter ook zoekende naar het juiste ras koeien dat op zijn bedrijf en de nieuwe bedrijfsvoering aansluit. “We moeten weer koeien fokken die van gras melk kunnen maken, de basis van een natuurlijke veehouderij. Dus ook met nog minder krachtvoer. De koeien zijn nu al gezonder, wat bij de dierenarts de kosten verlaagd, en bij nog kleiner krachtvoergift moet dat ook zo blijven” licht Peter toe.

Maar natuurlijk gaat niet alles altijd goed en is het soms ook lastig, ook daar is Peter eerlijk over. Het is belangrijk om hier ook transparant over te communiceren en een eerlijk beeld te geven.  Als demonstratiebedrijf hoopt Peter anderen te kunnen laten zien dat biologisch niet altijd hand in hand gaat met “geitenwollen sokken”, maar ook gewoon met een goed verdiende boterham.    

Maak kennis met dit demobedrijf

We maakten al eerder een verhaal over het bedrijf van Peter Oosterhof. Dat lees je hier. Meer weten over de duurzame maatregelen van Peter Oosterhof? Ga naar de website van dit bedrijf.

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.