Natuurboerderij De Eytemaheert, Jessica en Maurits Tepper (Leutingewolde)

Ruim zeven jaar geleden begonnen Jessica en Maurits Tepper samen een zoogveehouderij. De een komtuit de psychologie, de ander uit het bedrijfsleven. Niet geheel onbekend met de agrarische sector besloten zij het anders te doen. Ondertussen is het bedrijf verder ontwikkeld en runnen ze met een zeldzaam oud-Hollands runderras een natuurboerderij. Aanvankelijk alleen met vleesvee, later met dubbeldoel koeien – die alleen met gras worden gevoerd.

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

Gesloten kringloop vanaf de start

De grote drijfveer van het ondernemerskoppel is het sluiten van de bedrijfskringloop. Het bedrijf voert geen diervoer en meststoffen aan binnen de bedrijfsvoering. “Natuur moet weer een plekje krijgen in het agrarisch bestel, terwijl boeren moeten kunnen blijven boeren”, betoogt Maurits. Het bedrijf is om die reden ook netto stikstof opnemer in plaats van uitstoter. Daarmee zien de ondernemers een belangrijke rol voor hun bedrijfsmodel in de landbouwtransitie.

Sinds 2017 is het bedrijf gaan uitbreiden: er werd een locatie gehuurd en bijbehorende grond werd gepacht. Sinds de start van het bedrijf pachtten de ondernemers al gronden van particulieren, maar ook Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Al vroeg startte het koppel met de webwinkel voor de verkoop van het vlees. Sinds 2019 hebben ze ook een medewerker in dienst en in 2020 zijn ze gestart met het melken van 75 runderen. De melkstal heeft ondertussen plaats gemaakt voor een melkrobot. De stieren blijven ongeveer 1,5 jaar op het bedrijf, daarna worden ze geslacht en hun vlees verkocht.

Het bedrijf is een netto stikstof opnemer in plaats van uitstoter. Daarmee zien de ondernemers een belangrijke rol voor hun bedrijfsmodel in de landbouwtransitie.

Verschillende percelen in de bedrijfsvoering inpassen

Het bedrijf beheert 49 hectare kruidenrijk grasland. Hier wordt wel gemaaid, maar niet bemest. Daarnaast wordt er op 85 hectare gangbare grond geweid, ook omdat dit het grootste deel van het huiskavel betreft. In principe worden deze percelen op biologische wijze beheerd, maar het bedrijf is heel bewust niet biologisch gecertificeerd.

Bij het weidesysteem krijgen de koeien iedere 8 uur een nieuw stuk gras. Ook beheert het bedrijf in totaal 165 hectare natuurgebied voor Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarvan wordt een deel van de nutriënten afgevoerd in de vorm van strooisel of paardenhooi. Veel compost voor het land komt weer uit de potstal, waar het strooisel in gebruikt wordt. Maurits en Jessica zijn er van bewust dat de verkoop van vlees en zuivel zorgt voor een lek in hun kringloop. Idealiter zouden zij op termijn humane mest gebruiken om de kringlopen totaal te sluiten.

Verbreden

Momenteel worden de producten door middel van een afhaalservice verkocht. In de toekomst ziet het koppel ook een boerderijwinkel lonken. Naast het produceren en verkopen van zuivel en vlees denkt het ondernemerskoppel nu aan het toevoegen van onder andere akkerbouw, tuinbouw , fruitbomen en ander vee aan het bedrijf.

Dit zal dan wel door anderen binnen het bedrijf gerund moeten worden. De ambitie op de lange termijn is dat het bedrijf een echte hub wordt, waar kennis en ervaringen rondom gesloten kringlopen elkaar vinden en gedeeld worden. “Een soort bedrijvenpark voor voedselproductie, waar onze kinderen misschien wel aandeelhouder van worden - maar dat duurt nog even.”

“Om (potentiële) collega’s te kunnen informeren en inspireren kun je niet elke dag tijd vrij maken. Onze rol als demobedrijf maakt het mogelijk aan mensen te laten zien wat er allemaal kan.”

Maak kennis met dit demobedrijf

Meer weten over de duurzame maatregelen van de Eytemaheert? Ga naar de website van dit bedrijf.

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.