Akkerbouwbedrijf Weddermarke, Hendrik Luth (Wedde)

Collega-boeren helpen met het ontwikkelen van een toekomstbestendig bedrijf door minder afhankelijk te zijn van externe inputs. Dat hoopt Hendrik Luth als demobedrijf de komende jaren te realiseren.

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

Hendrik vertelt vol passie over zijn bedrijf. Samen met zijn vrouw, zoon, schoonouders en drie man personeel houden ze het bedrijf draaiende. Naast het akkerbouwbedrijf en loonbedrijf werkt Hendrik ook nauw samen met kennisinstellingen en verschillende bedrijven. In het Innovatiecentrum Weddermarke werken ze samen om innovaties en nieuwe ontwikkelingen in de agrarische praktijk aan te jagen. Op zijn bedrijf ontwikkelt en test Hendrik oplossingen voor praktische landbouwproblemen. Dit zorgt niet alleen voor verbeterde verdienmodellen, maar ook voor een duurzamere bedrijfsvoering.

"Ik wil het eerlijke verhaal vertellen, inclusief de voor- en nadelen van maatregelen. Ik wil anderen laten zien dat veel innovaties prima uitvoerbaar zijn op een regulier akkerbouwbedrijf."

Kansen zien

Het zit in de aard van Hendrik om altijd vooruit te kijken, kansen te zien en te ondernemen. “Onderzoeken en ontwikkelen vind ik ontzettend boeiend. Delen van de opgedane kennis en ervaring hoort er gewoon bij, anders heb je niets aan de kennis” zo stelt hij. Als demobedrijf wil hij het vooral ook praktisch houden, voor zowel collega boeren als overheid. “Ik wil laten zien welke oplossingen er zijn en wat het effect is. Zonder dat je als boer een onderzoeksrapport van tig kantjes moet doornemen.”

Minder externe inputs

Hendrik Luth wil zijn bedrijf minder afhankelijk maken van externe inputs zoals diesel, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Op de Weddermarke ontwikkelt hij samen met anderen de machines en technische oplossingen die hier aan bijdragen. “We hebben een GPS-gestuurde rijenspuit ontwikkeld die het mogelijk maakt om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te halveren. Ook maken we op het akkerbouwbedrijf gebruik van mechanische onkruidbestrijding. Ik geef toe dat het meer tijd kost, maar de voordelen wegen er tegen op. Ik verbruik minder gewasbeschermingsmiddelen, verminder de nitraatemissies en draag bij aan biodiversiteit.” Ook beregent Hendrik zijn land op zonne-energie, doet aan knaagdiermanagement met kerkuilen en bouwt grote landbouwvoertuigen om zodat ze weinig rijbewegingen hoeven te maken en minimale bodemdruk geven bij de werkzaamheden op het land.

Eerlijke verhaal vertellen

Er zijn te veel projecten en onderzoeken op de Weddermarke om op te noemen. Gelukkig heeft Hendrik nog een goede eigenschap, hij houdt ervan om kennis te delen en geniet van het contact met collega boeren. Hendrik: “Als demobedrijf ga ik het hele jaar door bijeenkomsten, veld- en innovatiedagen organiseren, én mijn ervaringen online delen. Ik wil het eerlijke verhaal vertellen, inclusief de voor- en nadelen van maatregelen. Ik wil anderen laten zien dat veel innovaties prima uitvoerbaar zijn op een regulier akkerbouwbedrijf. Zo wil ik andere boeren motiveren om met deze thema’s aan de slag te gaan op het eigen bedrijf.”

Maak kennis met dit demobedrijf

Meer weten over de duurzame maatregelen van De Weddermarke? Ga naar de website van dit bedrijf.

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.