Boomkwekerijen Henri Fleuren (Baarlo)

Boomkwekerij Fleuren is een derde generatie familiebedrijf en bestaat al 100 jaar. “Het bedrijf is in 1922 begonnen en we zijn altijd al een fruitbomenkwekerij geweest, eerst hoogstam, toen half hoogstam en nu laagstam”, vertelt Yannick die op de innovatie afdeling van het bedrijf werkt. “Dat hoor je niet veel binnen de agrarische sector, een ware research and development tak.”

Fleuren onderscheidt zich dan ook wezenlijk door veel aan onderzoek en ontwikkeling te doen om zo duurzamer te kunnen produceren. Dat is ook waarom het meedoet als demobedrijf, zodat de verzamelde kennis en ervaring met huidige- en aanstaande collega’s gedeeld kan worden.

“Het is onze droom om alle data die we verzamelen, te combineren tot een model dat per perceel kan voorspellen wat de opbrengst zal zijn.”

Via deze link bekijk je een bedrijfsfilm.

Precisielandbouw en sensoren

Zelf is Yannick afgestudeerd bij aardappelteler Jakob van den Borne, waar hij zich in bodemscans en precisielandbouw heeft verdiept. “Dat stuk heb ik vertaald naar de vruchtboomkwekerij. We proberen nu door de inzet van precisielandbouw duurzamer te werken door met minder input een beter resultaat te bereiken”, licht Yannick toe. Parallel hieraan hebben de eigen ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw geleid tot de ontwikkeling van diverse tools. Onder andere de WolkyTolky, een weer- en dataplatform voor de agrarische sector, Soilmasters, een programma voor bodemscans en automatische verwerking van bodemdata en AgroWizard, dat de opbrengsten van bomenkwekers kan meten aan de hand van een camerasysteem dat de boomdiktes meet, zijn voorbeelden van nieuwe instrumenten in de bomenkwekerij. Door middel van data wil Fleuren zorgen dat de teelt beter, duurzamer en preciezer wordt. “Het is onze droom om alle data die we verzamelen, te combineren tot een model dat per perceel kan voorspellen wat de opbrengst zal zijn.”

Bodem als basis 

De fruitbomenteelt vindt veelal op de zandgronden plaats. Eerst was dit vooral op eigen grond, maar na de desastreuze winter van 2009, waarbij het bedrijf tachtig procent van de teelt verloor, waren de ondernemers gedwongen een groot deel van de grond te verkopen. Nu pachten ze het grootste van het land waarop teeltgewassen staan. “Bodemgezondheid is daardoor nog belangrijker geworden voor ons, omdat we steeds op nieuwe gronden telen” legt Yannick uit. “We beginnen daarom altijd met een bodemscan en bodemanalyse om het bodemleven en de kwaliteit in kaart te brengen. Aan de hand hiervan bemesten we op gepaste wijze en bepalen we welk rustgewas er op moet komen.”

Aaltjes bestrijden ze op natuurlijke wijze met bijvoorbeeld afrikaantjes. Door de grond een jaar te laten rusten en juist te bemesten is een enorme verbetering van de bodem zichtbaar. Dit zie je ook terug in het resultaat. Zo levert de aanwending van vaste mest met stro 1 mm dikkere bomen, wat al gauw €3.500 per hectare meer opbrengt. Daarnaast is de bodem na de oogst een stukje beter dan bij aanvang van de teelt.

Nut voor vollegrondstelers

Fleuren richt zich als demobedrijf niet alleen op andere fruitboomtelers. De aanwezige kennis en ervaring op het gebied van bodem scannen, bodemanalyses en maatregelen voor bodemverbetering bij vruchtwisseling is ook van groot nut is voor vollegrondstelers en gemengde agrarische bedrijven. “Omdat we ook 20 hectare op biologische wijze telen hebben we ook deze kennis in huis, daarom vinden we het heel belangrijk om de 10 jaar ervaring met precisielandbouw die we hebben, als demobedrijf te delen” licht Yannick toe. “Hier worden we samen slimmer van, zodat dit een sneeuwbaleffect kan veroorzaken en we allemaal verder komen.”

Maak kennis met dit demobedrijf

Meer weten over de duurzame maatregelen van Boomkwekerij Henri Fleuren? Ga naar de website van dit bedrijf.

https://www.fleuren.net/

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.