Melkveehouderij De Annahoeve, Paul en Ingrid Hazenberg (De Moer)

Grenzend aan natuurgebied Ter Heide ligt de boerderij en boerderijwinkel van Paul en Ingrid Hazenberg, met 100 melkkoeien en 50 jongvee. Pauls opa startte hier de agrarische onderneming in de jaren ‘30. Paul en Ingrid richten zich op een natuurinclusieve boerderij, en dat  willen ze bereiken door kringlooplandbouw toe te passen. Diverse maatregelen gericht op biodiversiteit, landschap en bodem- en waterkwaliteit zijn al geïmplementeerd op het bedrijf.

Op maandag 9 oktober opent Melkveehouderij De Annahoeve de deuren tijdens de Landelijke Demodag Duurzame Landbouw.
Laat je inspireren  door een combinatie van kruidenrijk grasland, boerderijwinkel en verkoopautomaten met o.a eigen rundvlees en eieren uit de mobiele kippenkar.

 
Tijd: Tussen 13.00 en 16.00 uur.

Klik hier om je aan te melden! 

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

Die natuurinclusieve landbouwwerkzaamheden bestaan concreet uit het inzaaien van bloemrijke akkerranden en het onderhouden van een poel op hun percelen. Daarbij is tweederde van hun huiskavel geregistreerd bij Ondernemend Natuurnetwerk Brabant, als landbouwgrond zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en met een speciaal bemestingsplan om het kruiden- en faunarijk grasland te bevorderen. Dit draagt bij aan grotere biodiversiteit en geeft een impuls aan de natuurontwikkeling.

Ook in Noord-Brabant speelt het stikstofprobleem al jaren. Paul en Ingrid geloven in de natuurinclusieve oplossing: meer extensiveren en weidegang als oplossing.

Minder koeien, meer rendement

Ook in Noord-Brabant speelt het stikstofprobleem al jaren. Een van de oplossingen is het aanpassen van stallen of vloeren, maar dit is duur. Paul en Ingrid geloven in de natuurinclusieve oplossing: meer extensiveren en weidegang als oplossing. Met hun maatregelen halen ze 1000 punten met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor, met input van de Kringloopwijzer.

Uitdagingen niet uit de weg

Ze zijn niet bang voor risico’s en onzekerheden om deze natuurinclusieve visie uit te dragen in hun agrarische werkzaamheden. Hun ondernemende karakter betekent in de praktijk dat ze liever eigen, alternatieve oplossingen bedenken en uitvoeren. Met horten en stoten zijn ze nu op een plek gekomen waar ze dik tevreden zijn.

Andere agrariërs inspireren

‘’Er moet iets veranderen, en dat is ook mogelijk. Ik denk dat je moet laten zien dat een standaard melkveebedrijf ook kan omschakelen naar een duurzamer bedrijf. Wij willen graag met andere boeren delen hoe wij het doen.’’

Maak kennis met dit demobedrijf

Meer weten over de duurzame maatregelen van De Annahoeve? Ga naar de website van dit bedrijf.

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.