Pixelfarming Campus, Arend Koekoek (Almkerk)

Campus Almkerk is geen conventioneel landbouwbedrijf, maar houdt zich sinds de oprichting in 2016 volledig bezig met het toepassen van duurzame landbouwprincipes. In het gebruik van Pixelfarming als teeltsysteem met behulp van slimme software en robotica is Campus Almkerk een absolute voorloper.

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

Biologie en wiskunde: een perfecte combinatie

Als demobedrijf krijgt Campus Almkerk de kans om de kennis en expertise op het gebied van precisie- en kringlooplandbouw met andere agrariërs te delen.

Biologie en wiskunde: een perfecte combinatie volgens oprichter Arend Koekkoek.

Als zoon van een bioloog en een wiskundige lijkt de combinatie van software en landbouw voor Arend Koekkoek logisch. Na een aantal jaren verschillende bedrijven te hebben opgericht in en rondom de ontwikkeling van software, besloot Arend Koekkoek zich te richten op duurzame voedselproductie.

“Volgens cijfers van de WUR is er ca. 1.000m2 per persoon nodig voor een volledige maaltijd. Dat was het uitgangspunt toen we de boerderij kochten met 9ha landbouwgrond. Samen met onze engineers is een oplossing bedacht om het terrein zo efficiënt mogelijk in te richten en voedsel zo duurzaam mogelijk te produceren: Pixelfarming.

PixelFarming is een teeltwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van de bijzondere samenwerking binnen ecosystemen van flora en fauna. Door het slim combineren van gewassen is het telen zonder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest mogelijk. Wat de teeltwijze nieuw maakt zijn de technieken die hiervoor gebruikt worden. Robotica, kleine machines en AI (artificial intelligence) van Pixelfarming Robotics maken het op pixel-niveau verzorgen van het landschap mogelijk. Hierdoor wordt de arbeidsfactor van deze teeltwijze verlaagd en is opschaling mogelijk en de pret verhoogd”, legt Arend uit.

Robotica, kleine machines en AI (artificial intelligence) van Pixelfarming Robotics maken het op pixel-niveau verzorgen van het landschap mogelijk.

Robotica als succesfactor

Een grote diversiteit aan gewassen op een hectare vraagt natuurlijk om maatwerk. Ieder gewas heeft haar eigen wensen. Maatwerk door mensen is zeer arbeidsintensief. Robotica en AI is voor Campus Almkerk het antwoord op gebrek aan arbeidskrachten en kan chemie vervangen. Daarom is op de Campus gewerkt aan de ontwikkeling van een multifunctionele agro robot, Robot One genaamd. Dit leidde in 2019 tot de oprichting van Pixelfarming Robotics.

Robot One is nu één van de vaste medewerkers van Campus Almkerk. Het bedrijf groeide niet in aantallen hectares, maar wel in aantal medewerkers. Zo zijn er momenteel 55 medewerkers actief in onder andere de teelt en gewasverzorging, marketing en communicatie en bestaat het merendeel van het team uit ontwerpers en engineers.

Campus Almkerk

Directe aansluiting op de eindgebruiker

Onderdeel van het Pixelfarming concept van Koekkoek is het rechtstreeks leveren aan de eindgebruiker. Arend: "Via 'Pacht je pixel' kunnen consumenten rechtstreeks groenten telen in onze automagische moestuin. Behalve verse groenten van dichtbij is ook de (digitale) beleving een belangrijke factor. Online kunnen consumenten de groei volgen en een vlucht met een drone bestellen. Ook organiseren we tastings waarbij de beleving van smaak van gezonde voeding extra onder de aandacht wordt gebracht".

Ontwikkeling tot kenniscentrum

Als innovatie- en kenniscentrum werken wij aan een consistente connectie met jongeren. Zij gaan immers de boerderij van de toekomst runnen. Mede daarom zetten wij ons in via programma's als Beet! (Brabant eet) waarin onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid samenwerken aan een duurzaam voedselsysteem met nieuwe beroepen.

Zorgen wegnemen

Als demobedrijf willen we een voorbeeld zijn voor andere agrariërs als het gaat om natuurinclusieve landbouw met behulp van robotica en AI. Daarnaast hopen we de acceptatie van nieuwe teeltsystemen te vergroten en de voordelen van Pixelfarming in vergelijking met traditionele landbouw beter uit te lichten", vertelt Arend. Pixelfarming kan met de inzet van Robot One in feite overal ter wereld toegepast worden.

Maak kennis met dit demobedrijf

Meer weten over de duurzame maatregelen van Campus Almkerk? Ga naar de website van dit bedrijf.

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.