Tuinbouwbedrijf Appelman Vegetables (Stompetoren)

“Appelman Vegetables is hét bedrijf dat kennis kan delen” vertelt Ulko, netwerkbegeleider van het demobedrijf. “Doorgaans is een koolbedrijf gespecialiseerd in of bloemkool of broccoli, of sluitkool of spruiten. Op dit bedrijf doen we het anders, en worden broccoli, sluitkool en bloemkool gecombineerd geteeld.”

Op maandag 9 oktober opent Tuinbouwbedrijf Appelman Vegetables de deuren tijdens de Landelijke Demodag Duurzame Landbouw.
Kom langs en laat je inspireren door duurzaam ondernemerschap. 


Klik hier om je aan te melden! 

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

En dat gebeurt allemaal op zware kleigrond in de Noord-Hollandse droogmakerij de Schermer. De directe buurman en samenwerkingspartner teelt spruiten. Samen met gewasnetwerken georganiseerd binnen vollegrondsgroente.net en telersvereniging Sluitkool RoDeKo vormen zij demobedrijf Kool. Tijdens de komende jaren is het doel om de afzonderlijke gewasnetwerken bij elkaar te brengen en ervaringen, kennis en zienswijzen uit te wisselen om zo van elkaar te leren.  

“De inbreng van collega's en de uitwisseling van ervaringen zullen naar verwachting leiden tot nieuwe inzichten. Maar hopelijk ook tot nieuwe inzichten voor onderzoeksvragen, om zo samen als sector verder te komen in de duurzame teelt van kool.”

Net even anders

Veel telers van koolsoorten pachten de gronden die ze nodig hebben. Appelman pakt dit anders aan. In de loop der jaren maken ze steeds minder gebruik van huurgrond, en investeren juist in de aankoop van eigen grond. “Hierdoor zijn ze ook al jaren bezig met bodemverbetering van de zware grond waar ze op zitten”, geeft Ulko aan.

Bodem 

Om de bodem te verbeteren is het verhogen van het organisch stofgehalte erg belangrijk. “Niet per se om CO2 af te vangen”, zegt Ulko, “maar gewoon om de bewerkbaarheid en de weerbaarheid van de bodem te verbeteren.” Ze doen dit bijvoorbeeld door groenbemesters op alle percelen te plaatsen als tussenteelt. Daarnaast wordt er niet-kerende grondbewerking toegepast en compost en strorijke mest ingezet ter verbetering van de bodemvruchtbaarheid en de bodemstructuur. En dit loont!"

Biodiversiteit 

De biodiversiteit op en in de bodem is een stuk groter geworden, merkt Appelman. Deze toename in biologische activiteit heeft geresulteerd in een permanente verbetering van de bodemstructuur die jaarlijks in diepte toeneemt. Een bodemsteekmonster levert grote aantallen wormen op en zelfs na een zware hoosbui in zijn er nauwelijks waterplassen te vinden op de akkers. De bloemrijke akkerranden helpen ook mee op het bedrijf. Ze zorgen voor meer insecten die plagen op een natuurlijke manier bestrijden. Hierdoor is minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen nodig.

Leren door uitwisselen

Appelman is erg tevreden met de resultaten tot nu toe, maar het bedrijf is zeer zeker van mening dat vooruitgang gebaat is bij discussie en uitwisseling. Om de inhoudelijke uitwisseling met collega's te ontwikkelen en te stimuleren stellen ze daarom hun bedrijf open. Ze laten voorbeelden zien van hun duurzame bodemmanagement en de effecten hiervan. Ulko: “De inbreng van collega's en de uitwisseling van ervaringen zullen naar verwachting leiden tot nieuwe inzichten. Maar hopelijk ook tot nieuwe inzichten voor onderzoeksvragen, om zo samen als sector verder te komen in de duurzame teelt van kool.”

Maak kennis met dit demobedrijf

Meer weten over de duurzame maatregelen van Appelman Vegetables? Ga naar de website van dit bedrijf.

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.