Melkveebedrijf & Agroforestry Bloemenweidemelk, Boeren met Bomen (Montfoort)

In 2018 is het melkveebedrijf van de familie Schalkwijk gestart met de omvorming van een gangbaar bedrijf naar een natuurinclusief en biodivers bedrijf. Stap voor stap is het bedrijf extensiever geworden; van 191 stuks melkvee op 56 hectare kleigrond in 2015 naar 131 stuks melkvee op 56 hectare nu. Ook zijn natuurinclusieve maatregelen genomen, zoals het aanplanten van bomen, het inzaaien van kruidenrijk grasland en het gebruik van natuurlijke middelen voor diergezondheid.

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

Juist het feit dat het bedrijf midden in deze overgang zit, maakte dat Ramona Schalkwijk graag demobedrijf wilde worden. “Ons bedrijf snapt de situatie waar veel melkveehouders zich op dit moment in bevinden: een intensief of gangbaar bedrijf dat zich afvraagt hoe en waar te beginnen.

“De afgelopen twee jaar heb ik al met enige regelmaat groepen mogen rondleiden en presentaties gegeven. Op agroforestry lopen wij net een stap voor en we kunnen inzicht geven in het vergunningstraject, de investering, een netwerk van benodigde externe professionals. Verder kan ik mijn theoretische kennis en praktijkervaringen delen en kunnen collega melkveehouders agroforestry in de praktijk ook komen bekijken. Het is fijn om dit met de twee andere melkveehouders uit ‘Bomen met boeren’ te kunnen doen. Zo kunnen we een brede groep boeren aanspreken en kan iedereen terecht bij een bedrijf dat representatief is voor de fase waarin hij of zij zich bevindt”, stelt Ramona.

"Op agroforestry lopen wij net een stap voor en we kunnen inzicht geven in het vergunningstraject, de investering, een netwerk van benodigde externe professionals."

Voederbomen

“In 2021 hebben we voederbomen aangeplant als natuurlijke ‘apotheek’ voor koeien en om de biodiversiteit te bevorderen. Ook hebben we walnotenbomen en bessenstruiken in de koeien- en paardenweides aangeplant. In 2023 willen we nog meer voederbomen en – hagen aanplanten. Ik zie een grote behoefte aan ervaring en praktische kennis op het gebied van agroforestry en specifiek voederbomen. Het gaat dan zowel om ervaring over het proces tot het aanplanten van bomen, als om kennis en ervaring over het effect van de bomen op het management, het vee en de productie.”

Netwerk om drempel te verlagen

Naast bedrijfsbezoeken en een praktijktraining, zetten de drie ‘Boeren met bomen’ melkveehouders in op het bouwen van een netwerk. Ramona: “Het aanplanten, onderhouden en oogsten van bomen vraagt kennis van buiten de melkveehouderijsector. We willen de drempel om de voederbomen te planten zo veel mogelijk weg nemen voor melkveehouders. Daarom investeren we in een netwerk van geïnteresseerde veehouders, experts en andere ervaringsdeskundigen. In het netwerk willen we ruimte bieden om ervaringen uit te wisselen via een whatsappgroep, onlinecafés, een nieuwsbrief en individuele begeleiding. Deelnemers van de bedrijfsbezoeken en de praktijktrainingen gaan we ook actief betrekken bij dit netwerk. Ik vind het fantastisch als ik anderen mee kan nemen in ons verhaal en ervaringen van onze reis kan delen om anderen te inspireren, uitdagen en kennis mee te geven.”

Maak kennis met dit demobedrijf

Meer weten over de duurzame maatregelen van Boeren met bomen en de familie Schalkwijk? Ga naar de website van dit bedrijf.

Maak ook kennis met demopartners Woudstra's Pleats en De Melkbrouwerij.

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.