Demobedrijven in Utrecht

Er zijn veel manieren om jouw bedrijf voor te bereiden op de toekomst. Maar wat past er nu bij jou als ondernemer? 

De Demobedrijven Duurzame Landbouw zijn agrarische bedrijven die stappen hebben gezet naar duurzaam ondernemerschap. Op hun bedrijf laten de ondernemers jou zien hoe ze dit hebben aangepakt en welke stappen ze nog willen nemen. Laat je inspireren door een eerlijk verhaal over risico's nemen, fouten maken, successen vieren en perspectief creëren voor de toekomst van je bedrijf. 

Maak kennis met de demobedrijven in Utrecht.

Melkveebedrijf & Agroforestry Bloemenweidemelk (Utrecht)

In 2018 is het melkveebedrijf van de familie Schalkwijk gestart met de omvorming van een gangbaar bedrijf naar een natuurinclusief en biodivers bedrijf. Stap voor stap is het bedrijf extensiever geworden; van 191 stuks melkvee op 56 hectare kleigrond in 2015 naar 131 stuks melkvee op 56 hectare nu. Ook zijn natuurinclusieve maatregelen genomen, zoals het aanplanten van bomen, het inzaaien van kruidenrijk grasland en het gebruik van natuurlijke middelen voor diergezondheid. 

Melkveebedrijf Van Zandbrink, Boerderij tussen de Hagen (Stoutenburg)

Ron van Zandbrink staat als jonge boer aan het roer bij Boerderij tussen de Hagen. Een biologische melkveehouderij uitbreiden met kleinschalig houden van kippen, varkens huisverkoop en silvopasture, een combinatie van houtige gewassen en vee: de familie Zandbrink durft én doet het. 

Melkveehouderij De Beekhoeve (Kamerik)

Koos en Monique van der Laan zijn de vijfde generatie op de gronden van de Beekhoeve en de zesde generatie staat ook al in de startblokken. “Wij willen biologisch boeren, zoals het past in het veenweidelandschap. Juist nu, met de grote uitdagingen die op de sector afkomen, zien we een belangrijke rol voor kennis en ervaringen delen over duurzame maatregelen op het bedrijf. We hopen dat dit andere bedrijven helpt om de gewenste richting voor hun eigen bedrijf te bepalen."

Bekijk alle demobedrijven per sector

Wil je zoeken naar een demobedrijf in jouw sector?