Melkveehouderij De Beekhoeve, Koos en Monique van der Laan (Kamerik)

Koos en Monique van der Laan zijn de vijfde generatie op de gronden van de Beekhoeve en de zesde generatie staat ook al in de startblokken. Koos stapte 35 jaar geleden in het ‘gemiddeld gangbare’ bedrijf met de visie om zoveel mogelijk gras van het eigen bedrijf te produceren, en daarmee zo min mogelijk krachtvoer aan te hoeven kopen. In 1998 werd het bedrijf met deze visie biologisch.

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

“Wij willen biologisch boeren, zoals het past in het veenweidelandschap.” Ondertussen heeft het bedrijf iets kunnen groeien en hebben ze diverse gronden van terreinbeherende organisaties in beheer. Naast het produceren van melk houdt het ondernemende stel zich bezig met zuivelverwerking, verkoop aan huis en het ontvangen van diverse groepen.

“Juist nu, met de grote uitdagingen die op de sector afkomen, zien we een belangrijke rol voor kennis en ervaringen delen over duurzame maatregelen op het bedrijf. We hopen dat dit andere bedrijven helpt om de gewenste richting voor hun eigen bedrijf te bepalen."

Energieneutraal

Voor alle werkzaamheden die energie vragen op De Beekhoeve maakt het bedrijf gebruik van de ruim 200 zonnepanelen op het bedrijf. Koos: “We hebben daarnaast ook een aantal zonnecollectoren voor warm water. Zo werkt De Beekhoeve energieneutraal. Op de percelen én het erf werken we aan het versterken van biodiversiteit. We hebben niet alleen veel erfbeplanting, maar ook een aparte vlindertuin en een walnoten- en hoogstamboomgaard. We doen aan weidevogelbeheer en hebben 12 hectare weiland omgezet naar natuur. En met een ‘greppel plas-dras’ willen we bijdragen aan de overlevingskans van weidevogelkuikens.”

Natuur in de bedrijfsvoering inpassen

Met de bedrijfsvoering proberen Koos en Monique de cultuurhistorische waarden van het veenweide gebied in Utrecht zo veel mogelijk te respecteren. “Als we uit het raam kijken, zien we koeien en weidevogels. Hollandse koeienrassen die zowel melk geven als vlees hebben, passen in het veenweidelandschap. Het zijn MRIJ-dubbeldoelkoeien, die ook kwalitatief goed vlees geven. We beheren diverse natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De meeste gebieden worden door de koeien begraasd, onder andere om onze eigen dieren af te mesten. Een aantal gebieden maaien we, waarvan het maaisel weer dient als strooisel voor de potstal”, vertelt Koos. Het bedrijf is een van de drie demobedrijven in de samenwerking ‘Veenbeweiders’, die hun ervaringen en toekomstplannen delen met andere boeren die een transitie willen inzetten.

Burgers en boeren op het erf

Naast de boerderijwinkel waarin eigen vlees- en zuivelproducten worden verkocht, heeft het bedrijf een mooie ontvangstruimte. “We verhuren de ontvangstruimte voor verschillende bijeenkomsten voor boeren en burgers, vergaderingen, familiefeesten of teambuilding activiteiten. Met workshops zoals ‘Koeien Boeien’ of ‘Eten uit de polder’ proberen we daar ook kennisdeling in te verweven. Ook organiseren we verschillende open dagen om geïnteresseerde melkveehouders en burgers te vertellen over de activiteiten op ons bedrijf.

Kennis delen, juist nu!

Hun ervaringen met de veranderingen die Koos en Monique hebben doorgevoerd en hoe zij natuur ingepast hebben in hun bedrijfsvoering, delen zij al regelmatig via rondleidingen, deelname aan onderzoeken of bijdragen op informatiebijeenkomsten. Koos: “Juist nu, met de grote uitdagingen die op de sector afkomen, zien we een belangrijke rol voor kennis en ervaringen delen over duurzame maatregelen op het bedrijf. We hopen dat dit andere bedrijven helpt om de gewenste richting voor hun eigen bedrijf te bepalen. Samen met de andere twee andere Veenbeweiders willen we als demobedrijf we onze ervaringen nog breder en professioneler delen, met de ambitie om nog meer collega-boeren te kunnen inspireren over wat er allemaal kan”.

Maak kennis met dit demobedrijf

Meer weten over de duurzame maatregelen van De Beekhoeve? Ga naar de website van dit bedrijf.

Boerderij de Eenzaamheid is samen met de Groene Griffioen en De Eenzaamheid onderdeel van De Veenbeweiders.

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.