Melkveebedrijf De Eenzaamheid, Jan en Joost van Schie (Warmond)

Op boerderij De Eenzaamheid wordt al ruim 20 jaar gepionierd met een zo natuurlijk mogelijke bedrijfsvoering. Dat betekent dat wordt ingezet op natuur- en weidevogelbeheer en nevenactiviteiten, zoals zelf kaas maken en deze afzetten via lokale en internationale kanalen.

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

Jan en Roos van Schie zijn de vijfde generatie op het bedrijf en hebben ruim 40 jaar ervaring met het boeren op deze plek. Joost is de zesde generatie die in het bedrijf stapt. Enkele jaren geleden verruilde hij het Amsterdamse bedrijfsleven om de boerderij in Warmond voort te zetten, op een manier die bij hem en de toekomst past. “Van mijn ouders krijg ik alle ruimte om naar eigen inzicht het bedrijf verder te brengen. Daarin staat de relatie tussen koeien, kaas en klimaat centraal. Alles wel beschouwd, is mijn grootste drive het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen om verduurzaming mogelijk te maken”, vertelt Joost.  

“Duurzaam boeren begint wel echt met duurzaam verdienen. Wij moeten investeren in een nieuwe stal en een kaasmakerij. We willen een nieuw mestsysteem waarmee we de bodem kunnen verbeteren.”

Stapsgewijs omgeschakeld

Stapsgewijs is melkveebedrijf De Eenzaamheid omgeschakeld van gangbaar naar biologisch, en naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering met minimale emissies. In 1995 werd er met 45 blaarkoppen, MRIJ- en Holsteinkoeien op 30 hectare gemolken. In 2022 zijn dat 50 Montbeliarde koeien op 45 hectare grasland en 25 hectare natuurland. De Montbeliardes passen beter in het extensieve beweidingplan. In 2020, met het aantreden van Joost, werd gestart met de transitie naar natuurinclusieve landbouw, waarbij ecologische, sociale én economische waarde wordt geoptimaliseerd. Momenteel ligt de vergunningsaanvraag voor een nieuwe stal klaar bij de gemeente, waarmee de ondernemers kiezen voor een stal met bronscheiding van mest en urine.

Unieke locatie

Boerderij De Eenzaamheid bevindt zich op een eiland nabij Leiden in het Groene Hart. Ondanks dat het middenin de Randstad ligt, beleef je op de boerderij een ultiem buitengevoel. “Vanaf het moment dat je de overtocht maakt, beweeg je mee met het ritme van de boerderij”, stelt Joost. “Op het bedrijf zijn melken en kaasmaken niet de enige activiteit. We verhuren ook een zomerhuisje en ontvangen groepen tot 15 personen op het bedrijf voor trainingen of teamdagen.” Het bedrijf is een van de drie demobedrijven in de samenwerking ‘Veenbeweiders’, die hun ervaringen en toekomstplannen delen met andere boeren die een transitie willen inzetten.

Regeneratief in 2040

“Duurzaam boeren begint wel echt met duurzaam verdienen. Wij moeten investeren in een nieuwe stal en een kaasmakerij. We willen een nieuw mestsysteem waarmee we de bodem kunnen verbeteren”, licht Joost toe. De eerste stappen zijn gezet om de keten tussen boerderij en consument te verkleinen. Zo heeft Joost een oogstwinkel opgericht, waar producten direct vanaf de boerderij in Leiden verkocht worden. “Zo kunnen we duurzaam verdienen en daarmee investeren in het landschap”.

“De komende drie jaar zijn wij een demobedrijf. Dat betekent dat wij de genomen maatregelen en de geleerde lessen met anderen gaan delen. We hebben de stappen die het bedrijf onderneemt vastgelegd in het plan Route Regeneratief 2040. Het plan bestaat uit drie pijlers, waarvan de eerste zich richt op het opnieuw uitvinden van het boerenambacht en het kaasmaken. De tweede pijler is het ontwikkelen van regeneratieve bedrijfssystemen en verdienmodellen. De derde pijler richt zich op het creëren van ruimte voor natuur. Als demobedrijf wil ik graag met andere agrariërs in gesprek over ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen om verduurzaming van de landbouw mogelijk te maken en samen stappen te kunnen zetten”, concludeert Joost.

Maak kennis met dit demobedrijf

Meer weten over de duurzame maatregelen van Boerderij De Eenzaamheid Kijk op de website van dit bedrijf.

Boerderij de Eenzaamheid is samen met de Groene Griffioen en De Beekhoeve onderdeel van De Veenbeweiders.

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.