Demobedrijven in Zuid-Holland

Wil je meer weten over maatregelen voor een duurzame, stikstofarmere en meer extensieve bedrijfsvoering? Demobedrijven zijn agrarische ondernemingen die al grotendeels de omschakeling hebben gemaakt. De deelnemende bedrijven dienen als inspirerend praktijkvoorbeeld voor andere agrariërs. Wil je ook de volgende stap voor je bedrijf zetten?

Maak kennis met demobedrijf De Eenzaamheid in Zuid-Holland.

Melkveebedrijf De Eenzaamheid

Op boerderij De Eenzaamheid wordt al ruim 20 jaar gepionierd met een zo natuurlijk mogelijke bedrijfsvoering. Dat betekent dat wordt ingezet op natuur- en weidevogelbeheer en nevenactiviteiten, zoals zelf kaas maken en deze afzetten via lokale en internationale kanalen. “Duurzaam boeren begint wel echt met duurzaam verdienen. Wij moeten investeren in een nieuwe stal en een kaasmakerij. We willen een nieuw mestsysteem waarmee we de bodem kunnen verbeteren.”

Bekijk alle demobedrijven per sector

Wil je zoeken naar een demobedrijf in jouw sector?