“De drijfmestbenutter maakt kunstmest overbodig”

Op de website van Antoon van Mullekom wordt een vergelijking gemaakt tussen de auto-industrie en de agrarische sector. Beide zijn belastend voor het milieu, beide hebben te maken met maatregelen. Maar de maatregelen verschillen nogal. In het ene geval wordt  gezocht naar manieren om schoner gebruik te kunnen blijven maken van de oorzaak van het probleem. In het andere geval wordt gewoon 25% van de oorzaak ‘afgemaatregeld’ om zo ook het probleem te beperken.

Een zodenbemester

We hebben het natuurlijk over het mestoverschot. Van Mullekom heeft andere ideeën en opvattingen. “We kunnen ons beter richten op het schoner maken en beter verwerken van dat mestoverschot”, aldus de Wijchense uitvinder. Want zo ziet de voormalig melkveehouder zichzelf, als uitvinder en ondernemer. Van de CAVMI-pot bijvoorbeeld, een zichzelf water gevend systeem voor planten, gericht op de consumentenmarkt.

"Ik heb het eigenlijk per ongeluk bedacht"

Zijn volgende uitvindingen zijn echter nog niet zo ver. We hebben het in eerste instantie over de drijfmestbenutter. Niet zo heel erg sexy, maar de naam dekt de lading. Van Mullekom denkt een manier te hebben gevonden om drijfmest beter te benutten en effectiever te kunnen verspreiden. “Door water en lucht toe te voegen, treden processen in werking die de drijfmest optimaliseren. Het water verdunt, waardoor het veel beter wordt opgenomen door de aarde. De lucht maakt verbranding mogelijk, waardoor mineralisatie van de drijfmest in werking treedt. Dit zorgt ervoor dat de drijfmest een werkingscoëfficiëntie krijgt die het zeer effectieve kunstmest benadert”, doceert Van Mullekom. Uit een onderzoek dat in samenwerking met de Aeres Hogeschool in Dronten werd gedaan bleek zelfs een extra gewasopbrengst van maar liefst 17%.

Bij uitvindingen is de vraag ‘hoe ben je erop gekomen?’ altijd interessant. Van Mullekom verhaalt: “eigenlijk per ongeluk. Wat boeren hier in de omgeving werkten met lange pijpleidingen om drijfmest naar hun akkers te transporteren. Om dat transport soepeler te laten ‘lopen’ werd water toegevoegd. Dankzij slechte lasnaden kwam er ook nog eens lucht bij. Zo is het idee ontstaan en heb ik de drijfmestbenutter gebouwd”.

Beeld: ©Antoon van Mullekom
Dit is 'm dan: de drijfmestbenutter

Op zoek naar een ontwikkelpartner

Het apparaat, dat op de machine wordt gemonteerd waarmee de drijfmest wordt verspreid, wordt nog effectiever als gebruik wordt gemaakt van een andere vinding van Van Mullekom: de CO2-mestinjecteur. De ideeën en plannen vliegen in het rond, wat, in combinatie met het enthousiasme van de uitvinder, vooral vooroordeelbevestigend werkt. Het gesprek gaat van de hak op de tak, maar de liefhebberij, goede bedoelingen en creativiteit spat er vanaf. Het leidt ook tot een oprechte hulpvraag. “Ja, ik heb hier inderdaad hulp bij nodig”, stelt Van Mullekom. “Ik ben op zoek naar investeerders, die mij kunnen helpen om deze plannen en ideeën om te zetten naar prototypes en eerste ervaringen. Hier moeten gewoon zo snel mogelijk echte boeren mee gaan werken, zodat wij aan kunnen tonen dat het echt werkt en eventuele verbeteringen kunnen ontdekken en toepassen”.

Heeft u ook goede ideeën voor kringlooplandbouw? Bent u op zoek naar een samenwerkingspartner of wilt u advies over kringlooplandbouw? Het ministerie van LNV nodigt u uit uw vragen en initiatieven te delen via het Doe mee loket.

Publicatiedatum op deze site: 30 september 2019